Ai sẽ lắp thiết bị trong nhà vệ sinh của tôi?

Đội ngũ lắp đặt của chúng tôi sẽ tiến hành công việc cần thiết tại thời điểm thuận tiện cho bạn. Họ là những kỹ thuật viên được chứng nhận và đào tạo đầy đủ, sẽ đảm bảo sản phẩm do bạn lựa chọn được lắp theo tiêu chuẩn cao nhất trong các cơ sở.

Những lưu ý khi sử dụng dịch vụ của VTG

1. Trước khi NGV đến làm
  • Nhận thông tin NGV được gửi qua thông báo từ ứng dụng hoặc tin nhắn
  • Chuẩn bị các công việc để NGV đến làm
  • Cất các đồ có giá trị, nhỏ gọn, dễ thất lạc vào tủ và khoá lại

2. Khi NGV đến làm

  • Lưu ý điện thoại hoặc chuông cửa khi đến giờ làm việc
  • Kiểm tra giấy tờ cá nhân của NGV (CMND)
  • Kiểm tra túi đồ NGV mang đến
  • Kiểm tra túi đồ khi NGV ra về
  • Hướng dẫn NGV về công việc và lưu ý khi làm việc tại nhà mình

       3. Sau khi NGV làm việc

  • Đánh giá, phàn hồi chất lượng dịch vụ qua ứng dụng hoặc hotline 0358.123.365
  • Không thoả thuận riêng trực tiếp với NGV

Có phát sinh thêm chi phí khi dùng dịch vụ không ?

 Ngoài phí sử dụng dịch vụ Vệ sinh nhà VTG  không thu bất cứ khoản phí giới thiệu nào khác. Khách hàng sẽ hỗ trợ nhân viên: phí gửi xe (nếu có)…